x
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma

E.K.M. Kuyumculuk İnşaat Turizm ve Pazar Lama Sanayi Ticaret Limited Şirketi ("E.K.M. Ege Kuyumculuk Malzemeleri") olarak kişisel verileriniz konusunda büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ("KVKK") kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

 

  1. Kişisel Veri Nedir? 

Kişisel veri, KVKK 'da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız isminiz, soyisminiz, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız v.b. bilgileriniz kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

  1. Kişisel verilerinizin tarafımızca toplanmasının amacı nedir? 

E.K.M. Ege Kuyumculuk Malzemeleri ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizi Şirketimiz bünyesindeki kampanya, yenilik ve gelişmelerden haberdar edebilmek için kişisel bilgilerinizi toplamakta ve bu kapsamda işlemekteyiz.

  1. Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz E.K.M. Ege Kuyumculuk Malzemeleri ile doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle, iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için iş birliği yaptığımız iş ortağımız olan kurum, kuruluşlarla paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

  1. Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?

E.K.M. Ege Kuyumculuk Malzemeleri ile paylaşılan kişisel verileriniz ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve E.K.M. Ege Kuyumculuk Malzemeleri standartlarına uygun olarak saklanmaktadır.

  1. Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz? 

E.K.M. Ege Kuyumculuk Malzemeleri olarak kişisel verilerinizi KVKK 'ya uygun olarak saklamaktayız. KVKK Md. 7/f.1.'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

  1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan haklarınız nelerdir? 

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Web sitemizde yer alan Başvuru Formu üzerinden yapılacak başvurularınıza yasal süresi içerisinde geri dönüş sağlamaktayız. 

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.